Konfigurace certifikátů v Internet Information Serveru (IIS) 4.0

Prvním krokem je instalace certifikátu CA VUT do Local Computer.

Vygenerování žádosti o certifikát z MS IIS

 • Start
 • Option Pack...
 • Management Console
 • Vybrat Default Web Site
 • Pravým tlačítkem menu
 • Properties
 • Directory Security
 • Secure Communications
 • Edit
 • Accept Certificates
 • (Require Secure Channel - pokud má být adresář dostupný pouze přes SSL)
 • Key Manager
 • Local Computer
 • WWW
 • Pravým tlačítkem menu
 • Create New Key...
 • Put the request in a file
 • Next
 • Key Name: - popisný název certifikátu
 • Password: - heslo privátního klíče
 • Bit Length: - 1024 pro exportní IIS nebo 2048 pro 128bitový IIS
 • Next
 • Organization - Brno University of Technology
 • Organization Unit - úplný anglický název fakulty nebo celoškolské složky dle statutu VUT
 • Common Name - jméno Web serveru dle DNS (musí se shodovat se jménem, které o sobě IIS šíří)
 • Next
 • Country: - CZ
 • State: - Czech Republic
 • City: - Brno
 • Next
 • Your Name: - Jméno a příjmení správce
 • E-mail: - email správce, na tuto adresu bude zaslán podepsaný certifikát
 • Phone - telefon správce
 • Next
 • Přečíst si
 • Next
 • Žádost o certifikát je uložena v souboru C:\NewKeyRq.txt
 • OK

Vygenerovanou žádost o certifikát pak použijete ve formuláři pro žádost o serverový certifikát (formát PKCS#10).


Instalace podepsaného certifikátu

Podepsaný certifikát si stáhněte ve formátu PEM. Ze souboru vymažte nepotřebné řádky, musí zůstat pouze část počínaje "------ BEGIN CERTIFICATE ----" a konče "---- END CERTIFICATE -----".

 • Opět Key Manager (viz výše)
 • Zvolit certifikát (jméno odpovídá popisnému jménu zadanému v žádosti), přeškrnutí signalizuje, že zatím není podepsán.
 • Pravým tlačítkem menu
 • Install Key Certificate...
 • Zadat obdržený podepsaný certifikát
 • Poté musí být stav certifikátu platný
 • Vybrat Local Computer
 • Commit Changes Now - bez toho by to fungovalo až po restartu

Nezpomeňte si certifikát včetně privátního klíče zazálohovat, nejlépe na USB flash disk (opět přes menu certifikátu v Key Manager).


Poslední změna: 29.7.2009
Pokud máte námět na vylepšení této stránky nebo na ní naleznete chybu, zašlete dopis na adresu lampa@fit.vutbr.cz.