Instalace certifikátu CA VUT v Unixu

Certifikát CA VUT si stáhněte ve formátu PEM a uložte do souboru BUTCA.pem. Tento soubor pak nakopírujte do všech adresářů, kde očekává systém nebo aplikace certifikáty certifikačních autorit, což může být: Pokud v daném adresáři není adresář certs, mohou být certifikáty umístěny pohromadě v jednom velkém souboru. V tom případě přidejte certfikát CA VUT na konec tohoto souboru. Pokud adresář certs existuje a není prázdný, pak v něm bude pravděpodobně spousta souborů a hexadecimálních symbolických odkazů. Pak musíte vytvořit správný odkaz na CA VUT:
ln -s BUTCA.pem fae1640e.0
Toto číslo je hash certifikátu, zjistíte jej příkazem:
openssl x509 -noout -hash -in BUTCA.pem

Ubuntu

Tak vznikne i výše uvedený soubor fae1640e.0 - pravděpodobně lze tedy použít i výše uvedený postup pro Debian, nicméně je vhodné se přidržet zvyklostí systému.

Zpět na CA VUT


Poslední změna: 4.5.2017
Připomínky k této stránce zasílejte na adresu lampa@fit.vutbr.cz