Instalace certifikátu CA VUT v Unixu pro Google Chrome

Google Chrome v Linuxu bohužel (na rozdíl od Windows) nepoužívá systémovou databázi certifikačních autorit. Proto ji musíte naimportovat pro každého uživatele zvlášť.

Certifikát CA VUT si stáhněte ve formátu CRT a uložte do souboru BUTCA.crt.

Potřebujete nástroj certutil, např. v Ubuntu získáte příkazem:

$ sudo apt-get install libnss3-tools

Následně nainstalujete (každý uživatel zvlášť):

$ certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t "C,," -n CAVUT -i Downloads/BUTCA.crt

Pokud máte Chrome stále spuštěný, ukončete jej a spusťte znovu; funkci si můžete ověřit třeba na https://wis.fit.vutbr.cz

Zpět na CA VUT


Poslední změna: 7.9.2009
Připomínky k této stránce zasílejte na adresu lampa@fit.vutbr.cz