Instalace certifikátu CA VUT ve Windows Vista a 7

Spusťte Internet Explorer a otevřete http://ca.vutbr.cz
Zvolte Certifikát CA ve formátu CRT, ale na rozdíl od dřívějších postupů (pro XP/2000) jej uložte!
Pro vlastní instalaci je potřeba spustit manažer.
Do políčka pro vyhledání (ikona Start), nebo klávesou Win+R a zadejte certmgr.msc, případně z příkazového řádku "start certmgr.msc":
V menu View (Zobrazit) zvolte View Options (Možnosti zobrazení) a zaškrtněte zobrazit Physical certificate stores (Fyzická úložiště certifikátů), aby bylo možno následně certifikát uložit pro všechny uživatele počítače:
Vyberte správné umístění - Trusted Root Certification Authorities (Důvěryhodné kořenové certifikační úřady):
Zahájíme průvodce importem:
Pokud jsme vybrali správné umístění, nabízí se nám to přímo.
Hotovo, certifikát CA VUT by měl teď být vidět v seznamu:
Tento postup funguje ve Windows Vista a Windows 7. Pokud je certifikát v Local Computer, pak si jej nemusí instalovat každý uživatel sám. Chcete-li jej instalovat pouze pro sebe, lze jej otevřít přímo v prohlížeči postupem platným pro Windows XP.
Poslední změna: 29.7.2009
Pokud máte námět na vylepšení této stránky nebo na ní naleznete chybu, zašlete dopis na adresu michal@fit.vutbr.cz.