Certifikační autorita VUT

Tato certifikační autorita (CA) není z právního hlediska tzv. "kvalifikovanou certifikační autoritou" ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb. ze dne 29. 6. 2000 "O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů", neboť nebylo požádáno o její registraci u Úřadu pro elektronické podpisy.

Certifikační autoritu VUT provozuje CVT FIT VUT pouze pro interní potřeby počítačové sítě VUT, zejména pak k:

Jsou zajištěny přiměřené kroky k zabezpečení CA, avšak CA nemůže ručit za hmotnou, finanční, duševní či jakoukoliv jinou újmu, která může vzniknout např.:

CA zejména neručí za bezúhonnost použití certifikátů pro podepisování kódu (například za ActiveX, JavaScript, apod.) některým z uživatelů našich certifikátů. Za to, že programy takto podepsané nebyly vytvořeny s úmyslem poškodit osobu, která je spouští, ručí pouze držitel soukromého klíče použitého k podpisu.

Oficiální název CA zní "Brno University of Technology CA" (CN). Pro užití CA je třeba nainstalovat si do svého počítače certifikát certikační autority.

Podmínky vydávání uživatelských certifikátů

CA VUT vydává certifikáty pouze osobám v pracovním vztahu k VUT nebo studentům zapsaným do studia na VUT. Jméno subjektu (CN) v certifikátu musí být skutečné jméno osoby dle příslušných dokladů (občanka, pas, atp.). Organizační jednotka (OU) musí být oficiální anglický název příslušné organizační jednotky VUT dle statutu VUT, resp. součásti. Organizace (O), město (L), stát (ST) a země (C) musí být "Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, CZ". Žádost o certifikát musí obsahovat oficiální emailovou adresu platnou v dané organizační jednotce VUT dle pravidel Provozu elektronické pošty na VUT. Pokud je žádost podána s autentizací v prohlížeči, jsou příslušné údaje automaticky naplněny z databáze (LDAP). Jakékoli změny těchto údajů jsou v tomto případě zakázány. PIN žádosti je nutno volit dostatečně náhodný, protože slouží jednak pro verifikaci žádosti u RA, jednak pro revokaci a znovuvydávání certifikátu. V případě uložení privátního klíče na serveru slouží navíc jako heslo k privátnímu klíči!

Kontaktní osoby registračních autorit (RA)

Pokud je žádost o uživatelský certifikát podána bez autentizace v prohlížeči, je nutné pro vydání certifikátu osobně navštívit zvolenou registrační autoritu, prokázat totožnost a ověřit PIN žádosti. Doporučujeme proto zásadně podávat žádosti o certifikáty s autentizací (pak je žádost zpracována automaticky a certifikát je v případě nízkého zajištění vydán také automaticky).
RA FIT VUT Ing. Bohumil Michal Božetěchova 1, L127
RA FIT VUT Ing. Tomáš Kašpárek Božětěchova 1, L127
RA FEKT VUT Ing. Tomáš Macho, Ph.D. Technická 12, SD3.122

Různé návody

Zpět na CA VUT


Poslední verze: 24.5.2016
Připomínky k této stránce zasílejte na adresu lampa@fit.vutbr.cz